Sunday, September 18, 2011

हे असच होणार !!!!


हे असच होणार...
मी तुझ्यावर अपार प्रेम करणार 
तू मात्र मला नेहमी वास्तवात आणणार 

हे असच होणार 
मी नेहमी भाऊक होऊन विचार करणार 
तू मात्र परिस्थितीत  आणून सोडणार 

हे असच होणार 
मी तुला सर्वस्व मानणार  
तू मात्र जगात बर्याच गोष्टी दाखवणार

हे असच होणार
मी आपल्या नात्याला वेगळ रूप देणार 
पण तू मात्र जगात वेगळं काही नाही अस सांगणार 

हे असच होणार 

हे असच होणार 
मी अस होऊ न देण्यास धडपडणार 
पण तू मात्र त्या घडून दाखून देणार 

~~~PINALL~~~

पाऊल

पाऊल पुढे पडत, अगदी सवयीने पण प्रत्येक पावलावर आशा आहे पाऊलो पाउली खचते आहे पडते आहे उठते आहे कुठला गाव माझा दूरवर दिसेना अज...