Wednesday, January 5, 2011

क्षण...

क्षणाचे आपण असतो गुलाम...
क्षणा-क्षणाला करतो चाल...
त्या क्षणाला गाठायची हाव..
पण क्षणाचा नेहमीच पुढाकार....  

No comments:

Post a Comment

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...