Wednesday, January 5, 2011

क्षण...

क्षणाचे आपण असतो गुलाम...
क्षणा-क्षणाला करतो चाल...
त्या क्षणाला गाठायची हाव..
पण क्षणाचा नेहमीच पुढाकार....  

No comments:

Post a Comment

पाऊल

पाऊल पुढे पडत, अगदी सवयीने पण प्रत्येक पावलावर आशा आहे पाऊलो पाउली खचते आहे पडते आहे उठते आहे कुठला गाव माझा दूरवर दिसेना अज...