Thursday, June 9, 2011

तेच स्वप्न!!!

तेच स्वप्न....


जे प्रत्येक मुलगी बघते....

आपल्या प्रियकराचे

...................

ते हवे हवे स्पर्श,

त्याच्या प्रत्येक चुंबनाचे शहारे,

त्याच्या प्रत्येक शब्दांआड दडलेले प्रेम,

त्याच्या सवे जगण्याचे व्रत,

त्याच्या साठी जीवन वाहून द्याची इच्छा,

त्याच्या नावाची मेहंदी,

त्याच्या हाताने घातलेले मंगळसूत्र,

आणि त्याच्या नावाचा शृंगार,

ह्या शिवाय काय हवे एका भारतीय मुलीस(?)

अन मलाही तेच हवे....

न कुठल्या अपेक्षा, न कुठल्या अटी

बस प्रेम प्रेम आणि प्रेम..

जे तुझ्या कडून मिळण्याची इच्छा......

तू करशील न पूर्ण?

...........

ह्या एका उत्तरासाठी

माझे जगणे अन

मरणे देखील!!!!पिनल!!!

2 comments:

  1. Another nice one, after a long time
    Regards,
    Vinay

    ReplyDelete

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...