Tuesday, April 12, 2011

माझ्या साठी :)

माझ्या मैत्रिणीने माझ्या साठी लिहिलेली ही छानशी चारोळी 
छोटी आहे पण त्यात खूप काही दडल आहे. 


"मैत्री तुझी नि माझी
जणु माझ्या नशिबाचा भाग होति
तळहातावरच्या रेषांखाली दडवलेल्या स्वप्नांचि
ती जणु सुंदर सुरुवात होती"

....ruchira

No comments:

Post a Comment

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...