Saturday, April 30, 2011

फसवे हे नशिबाचे डाव


मृगजळा सारखेच त्यांचे घाव

जगणारयाला मारून

हिस्कावतो कर्तुत्वाचे गाव

 
~~pinall!!

No comments:

Post a Comment

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...