Tuesday, April 12, 2011

नशिबाचे खेळ!!!


नशिबाचे खेळ की
माणसांच्या खेळांचे नशिब
कोणाला मिळते नशिबाने
तर कोणी स्वतःच बनवत नशिब
कसे ठरवावे नाशिब
हातांच्या रेषा? की
कपाळावरच्या आठी?
ह्या नशिबावर आपण सारे मोहित
नशिबाच्या नशिबावर भारी श्रद्धा आमची
नशिब नशिब म्हणवता म्हणवता
खापर फोडायला सापडतो खर तर गडी!

~~~पिनल!!!                        No comments:

Post a Comment

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...