Tuesday, April 12, 2011

नशिबाचे खेळ!!!


नशिबाचे खेळ की
माणसांच्या खेळांचे नशिब
कोणाला मिळते नशिबाने
तर कोणी स्वतःच बनवत नशिब
कसे ठरवावे नाशिब
हातांच्या रेषा? की
कपाळावरच्या आठी?
ह्या नशिबावर आपण सारे मोहित
नशिबाच्या नशिबावर भारी श्रद्धा आमची
नशिब नशिब म्हणवता म्हणवता
खापर फोडायला सापडतो खर तर गडी!

~~~पिनल!!!                        No comments:

Post a Comment

पाऊल

पाऊल पुढे पडत, अगदी सवयीने पण प्रत्येक पावलावर आशा आहे पाऊलो पाउली खचते आहे पडते आहे उठते आहे कुठला गाव माझा दूरवर दिसेना अज...