Friday, March 4, 2011

मी सिकंदर.....

झटले होते मी खरंच...
ह्या सुखासाठी लढले होते मी खरंच..
पण आशा नव्हती केली कधी फळाची..
बस आईच्या वाक्यावर श्रद्धा होती
एक दिवस तुझा ही येईल....
बस कष्ट फक्त मनापासून कर...
ह्या दिवसांमध्ये खरी जीवनशैली शिकली...
अत्त कशी विश्वासाने स्वार होऊन..
जग जिंकणारी मी सिकंदर बनली...~~पिनल चौधरी!!!

No comments:

Post a Comment

पाऊल

पाऊल पुढे पडत, अगदी सवयीने पण प्रत्येक पावलावर आशा आहे पाऊलो पाउली खचते आहे पडते आहे उठते आहे कुठला गाव माझा दूरवर दिसेना अज...