Friday, March 4, 2011

मी सिकंदर.....

झटले होते मी खरंच...
ह्या सुखासाठी लढले होते मी खरंच..
पण आशा नव्हती केली कधी फळाची..
बस आईच्या वाक्यावर श्रद्धा होती
एक दिवस तुझा ही येईल....
बस कष्ट फक्त मनापासून कर...
ह्या दिवसांमध्ये खरी जीवनशैली शिकली...
अत्त कशी विश्वासाने स्वार होऊन..
जग जिंकणारी मी सिकंदर बनली...~~पिनल चौधरी!!!

No comments:

Post a Comment

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...