Saturday, March 12, 2011


असे हताश मज न व्हायचे
न सोडायचा धीर मज
बस आत्मविश्वास जवळ आहे
त्या चुकांना मिटवाया

1 comment:

तू .....

सावलीत तुझ्या विसावले होते..  मनालाही माझ्या सुखावले होते.. ते क्षण तुझे नि माझे...  मला जगायचे होते.. का कुणास ठाऊक आज ती सका...