Saturday, March 12, 2011


असे हताश मज न व्हायचे
न सोडायचा धीर मज
बस आत्मविश्वास जवळ आहे
त्या चुकांना मिटवाया

1 comment:

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...