Saturday, March 12, 2011


असे हताश मज न व्हायचे
न सोडायचा धीर मज
बस आत्मविश्वास जवळ आहे
त्या चुकांना मिटवाया

1 comment:

पाऊल

पाऊल पुढे पडत, अगदी सवयीने पण प्रत्येक पावलावर आशा आहे पाऊलो पाउली खचते आहे पडते आहे उठते आहे कुठला गाव माझा दूरवर दिसेना अज...