Tuesday, August 10, 2010

सूर्याचे उत्तर

एकदा मी सुर्याला विचारलं....
“तुला रोज तेच तेच काम करून कंटाळा नाही का येत?
कधी थांबावसं नाही का वाटत?
कधी बदल नको असतो का तुला?"


त्यावर सूर्य म्हटला......

“जेव्हा आपण दुसऱ्यासाठी जगायला लागतोना 
कधीच कोणत्याच गोष्टीचा कंटाळा येत नाही...."


...पिनल चौधरी 

1 comment:

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...