Friday, August 13, 2010

प्रेमाची भाषा

  त्याच्या प्रत्येक शब्दात इतक प्रेम असते की,
खरच मला शब्द शोधण काठीन होऊन बसते.


मग ते प्रेमच शब्द होऊ लागतात,
अन प्रेमाची भाषा निर्माण होते. 


...पिनल चौधरी

2 comments:

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...