Tuesday, September 14, 2010

आयुष्याची व्याख्या करते आहे
ते करूनही समजून घेण कठीण आहे. 


...पिनल चौधरी

1 comment:

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...