Wednesday, September 29, 2010

आशेची रांगोळी

आशेची रांगोळी,
ती कधीच पूर्ण होत नसते

तिच्या थेम्ब्बांना जोडण्याचा अट्टहास
माणूस उगीच करत असतो

कधी थेंब सापडतात पण
ते काही केल्या जुडत नाही

त्यांना जोडायचा प्रयत्न असला
तर मग ती रांगोळी दिसत नाही

पण रांगोळीची शोभा तर
तिच्या रांगांनी येते

मग माणूस थेंब जोडून पण 
पुन्हा रंग्गांच्य शोधात असतो..

त्यातून पुन्हा तोच प्रवास
सुरु होतो.... न संपणारा 


....पिनल चौधरी!!!!

No comments:

Post a Comment

माझे.......

शांत बसले...... डोळे लाऊन मनात डोकावले....... काय काय सापडल ?? धूळ खात पडलेली मनाची कोरी पाटी जीच्यावर मी स्वतःच्या विचारांना ...